Design med brukeren i sentrum

Statens vegvesen digitaliserer stadig flere av tjenestene sine. I sentrum for alle endringer står brukerne av tjenestene: du og jeg.

Tre personer ser på ei tavle