Størst fagmiljø på grunnerverv i Norge

Ingeborg Brundell kom som nyutdannet til Statens vegvesen. Hun har fått ansvar for eiendommer og prosjekter fra dag én som grunnerverver.

""