I sommer vil noen trafikkstasjoner ha redusert tilbud. Forhåndsbestilte timer til oppkjøring og kjøretøykontroll blir gjennomført. Se hvilke trafikkstasjoner som har redusert tilbud i ditt fylke.

Besøksadresse:

Kvenvikmoen 2
Alta

Postadresse:

Postboks 1113
9504 Alta

Dine behov

Timebestilling

Vi utfører kjøretøykontroll av lette- og tunge kjøretøy (også ADR) ved timebestilling.

Bestill time til kjøretøykontroll

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)