Besøksadresse:

Nordlysvegen 120
Tromsdalen

Postadresse:

Postboks 6164
9291 Tromsø

Dine behov

Vi tilbyr oppkjøring i alle klasser unntatt B. For oppkjøring i klasse B må du bestille time ved Tromsø trafikkstasjon.

Du kan gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til oppkjøring eller bestille timen selv.

Vi utfører kjøretøykontroll av lette og tunge kjøretøy ved timebestilling.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)