Du må bytte til DATEX versjon 3.1 innen 1. desember 2023 for å fortsette å motta data fra publikasjonene våre.

Det er viktig at du som i dag bruker DATEX versjon 2.3, bytter til versjon 3.1 hvis du vil fortsette å motta data fra publikasjonene våre etter 1. desember 2023. Du kan bytte allerede i dag.

Versjon 2.3 slutter å fungere 1. desember 2023.

Skriv til  hvis du trenger hjelp med å bytte.