Lokalsamfunn og trafikanter

Vi skal ha et trygt og tilgjengelig transportsystem som legger til rette for miljøvennlige framkomstmidler.

Trafikk i Dronning Eufemias gate.