Ressursbruk og sirkulærøkonomi

Vi skal ta vare på det vi har, utbedre der vi kan, og bygge nytt der vi må.

Asfaltering om natten.