Seriøsitet og arbeidsforhold

Vi skal ha nulltoleranse for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i leverandørkjeden og transportnæringen.

To kontrollører på en vei, gjør tegn til en lastebil som kommer mot dem.