- Det er dessverre mange trafikkulykker om sommeren. Nå er det ekstra viktig at vi alle tar mer aktive grep om egen oppmerksomhet.

- Norgesferie er populært også i år, og vi forventer stor trafikk av både norske og utenlandske turister, skriver vegdirektøren i et innlegg som er sendt til flere norske aviser:

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Foto: Knut Opeide

Det er positivt at mange velger Norge som ferieland, men det er ingen tvil om at det også byr på utfordringer i veitrafikken. Med massiv sommerutfart, kjøring over lange avstander og kanskje på ukjente veier, stilles det krav til hver enkelt. Vi må hele tiden være oppmerksomme i trafikken. Ulykkestallene gir en klar indikasjon på problemet med uoppmerksomhet.

I fjor omkom 47 på norske veier i de tre sommermånedene.

I en av tre dødsulykker er uoppmerksomhet en medvirkende faktor. Problemet er altså stort og omfattende.

Hvem er de uoppmerksomme sjåførene?

Det er allerede mye positiv atferd på norske veier. Norge har den laveste risikoen i trafikken i Europa for åttende år på rad. Dette skyldes mange ting, men også gode og oppmerksomme sjåfører.

Mange er flinke, men ikke alle – og ikke alltid. Å være oppmerksom er ikke alltid så lett. Det kan nok mange kjenne seg igjen i.

Heldigvis ønsker alle å være oppmerksomme i trafikken.

Utfordringen er at vi ikke alltid er klar over vår egen uoppmerksomhet. Vi ser ikke risikoen ved å gjøre småting ved siden av å kjøre. Selv uoppmerksomhet bare et par sekunder, for å sjekke telefonen, justere radioen, plukke opp noe fra vesken eller snakke med den i baksetet kan være skjebnesvangert.

En undersøkelse som vi Statens vegvesen har fått gjort viser at nærmere åtte av ti nordmenn (78 prosent) mener at de sjelden eller aldri er uoppmerksomme, mens nesten like mange (76 prosent) opplever at andre sjåfører ofte, eller av og til, er uoppmerksomme.

Dette bekrefter at vi har lett for å tenke at det er de andre som er «problemet», at det er de som må endre seg.

Her er det viktig å gå i seg selv. Hva kan andre bilister forvente av meg? For nettopp jeg kan faktisk være den uoppmerksomme sjåføren. Vi er med andre ord alle noens «andre».

Hva kan jeg gjøre?

Mobilen er gjerne det første man tenker på når det gjelder uoppmerksomhet, men den er bare toppen av isfjellet. Alt man foretar seg samtidig som man kjører, kan være med på å gjøre meg uoppmerksom. Det kan være å spise eller å finne frem ting i bilen underveis på turen. Det kan også være å sitte i egne tanker.

Jeg vil at vi skal tenke gjennom hva som kan ta oppmerksomheten bort fra kjøringen – før vi starter turen. Så må vi gjøre oss ferdig med det som kan ta oppmerksomheten, det være seg å sende den meldingen, taste inn adressen på GPS-en eller å spise ferdig før vi kjører.

I trafikken kan ting plutselig skje, og du må ha marginene på din side. For - ser du bort i noen få sekunder, kan du ha kjørt like langt som en fotballbane - nær sagt i blinde.

Vi må slutte å tenke at «ulykker skjer ikke meg» og at andre har «skylden». Det er viktig at du, jeg og alle rundt oss tar hensyn, og kontrollerer egen atferd under kjøreturen, spesielt i sommermånedene når vi er ekstra mange på veien.

Så uansett hva vi tenker om egne ferdigheter – det handler om at vi faktisk må ta et bevisst valg om å bare kjøre, ikke drive med alt mulig annet samtidig.

Nå har Statens vegvesen startet en ny langsiktig oppmerksomhetskampanje med et mål om å involvere og motivere store deler av samfunnet til positiv endring. Dette handler ikke bare om enkeltindivider. Vi ønsker at også bedrifter, organisasjoner, nabolag og andre setter oppmerksomhet i trafikken på dagsorden.

En slik helhetlig tilnærming, vil gjøre det lettere å få til endring. Vi er gjensidig avhengig av hverandre i trafikken.

Vi må stille oss spørsmålet: «Hva kan jeg gjøre for egen og andres sikkerhet»

Jeg utfordrer hver enkelt til å finne minst en ting vi skal la være å gjøre når vi kjører bil!

For – å kjøre er det eneste du skal gjøre.

Takk for oppmerksomheten, og god sommer!

– Vi har alle har et ansvar i trafikken, også for egen oppmerksomhet, skriver vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Vegvesenet har nå en ny nasjonal kampanje for å få norske bilister til å ta et aktivt grep om egen oppmerksomhet i trafikken.