Å være brøytesjåfør er litt som å være fotballdommer. Når alt er bra, legger ingen merke til dem, skriver Vegvesen-direktør Bjørn Laksforsmo i en kronikk.

«Her kommer vinteren. Her kommer den kalde fine tida», synger Jokke & Valentinerne. Det er mye glede i vinteren, men for både myke og harde trafikanter gir den også utfordringer og stiller ekstra krav til hver og en av oss. Vinteren har allerede ført til krevende forhold for mange som ferdes i trafikken.

Stemningsbilde fra Hardangervidda i mai i år. (Foto: Statens vegvesen)

Statens vegvesen har ansvar for vinterdrift av 10 600 kilometer med riksvei og 1500 kilometer med gang- og sykkelvei. Med stadig mer skiftende og ustabile vintre, med store lokale forskjeller, så vet vi at utfordrende vær- og kjøreforhold vil vi oppleve flere ganger denne sesongen.

Barndommens minner om stabil Blå Swix-vinter er ikke alltid realiteten i dag. Statens vegvesen lytter på innspillene, lærer og gjør endringer, men skal vi lykkes med framkommelige og sikre vinterveier så trenger vi din hjelp.

Brøyting, strøing og salting om vinteren engasjerer, for god framkommelighet og trafikksikkerhet er viktig for livene vi alle lever. Men skal det bli bra, så trenger vi at du bidrar. Å ferdes trygt på vinterveier er en dugnad.

Ofte rammer kritikken de som gjør jobben på vinterveiene. Å være brøytesjåfør er litt som å være fotballdommer. Når alt er bra, legger ingen merke til dem. I krevende situasjoner skjelles de ut og latterliggjøres. Det er urettferdig. De er vinterens helter, og vi heier på dem. Vegvesenet har ansvar for at riksveiene blir brøytet, strødd og saltet slik at du kommer trygt fram. Riksveiene er selve livsnerven i infrastrukturen som både næringslivet, lokalsamfunn og pendlere er så avhengige av.

Selve jobben blir gjort av private entreprenører, etter krav som er beskrevet i kontrakter med oss. Når entreprenøren brøyter, strør eller salter, varierer ut ifra hvilken vinterdriftsklasse veien har.   

De mest trafikkerte veiene blir brøytet, saltet eller strødd oftest og skal ha best standard. Brøytemannskapene planlegger innsatsen sin ut fra værprognoser, fordi det ofte handler om å gjøre tiltak i forkant. Når prognosene slår feil, kan det ta lengre tid før brøyting, strøing eller salting kommer i gang.

Feil vil skje denne sesongen også, men vi og entreprenørene jobber knallhardt for at de skal bli færrest mulig. Avvik følges opp - alltid. Og alt var ikke bedre før. Aldri har kunnskapen og teknologien vært så god som nå, og vi bruker mere penger på å drifte riksveiene enn noen gang. Når det trengs, er alle tilgjengelige ressurser ute, men de kan ikke være alle steder samtidig.

Jeg tror mange hadde fått seg en aha-opplevelse om de hadde vært med en brøytesjåfør på nattetid når det snør, fokker og sikten er dårlig, og køa bak hoper seg opp bak deg og blinker med lysa og tuter.

Husk at du kan bidra til å gjøre jobben deres enklere. Du skal ikke kjøre forbi en som brøyter, strør eller salter. De kjører i lav fart fordi det er nødvendig for at kvaliteten blir god, og de må kjøre med en presisjon på fem til ti centimeter til hver side for at resultatet skal bli bra.

Hold avstand og vær tålmodig.

Når forholdene og sikkerheten tillater det, vil de kjøre til siden og slippe deg forbi. Likevel ser vi hvert år at det skjer ulykker på grunn av forbikjøringer av de som er ute og brøyter, strør og salter. Det verste er når det blir alvorlige skader eller dødsfall. I tillegg skaper selv små ulykker køer og gjør at brøytemannskapene ikke kommer fram og får gjort jobben sin.

Skiftende vintervær og varierende temperaturer gjør det utfordrende å drifte veiene og å være sjåfør. På vinteren må du tilpasse farten etter forholdene og være forberedt på at noen dager tar kjøreturen lengre tid. Mildere klima gir mer intense snøfall og regnbyger, med store lokale variasjoner. Det krever at du som sjåfør er skjerpet.

Trafikksikkerhet og framkommelighet er et felles ansvar. Vi i Statens vegvesen skal sørge for at riksveiene og gang- og sykkelveiene er brøytet, strødd og saltet slik at du kommer deg trygt fram.

Du har som sjåfør har ansvar for å vise hensyn, tilpasse farten etter forholdene, holde forsvarlig avstand og ikke minst at tilstand til bil og dekk alltid er god. Vi må alle bidra, også du. Om vinteren er det vinter – det blir aldri som å kjøre om sommeren.

Sjekk værvarsel og trafikkmeldinger før du drar. Oppdatert trafikkinformasjon får du på vegvesen.no/trafikk eller i appen Vegvesen trafikk. Der finnes det også en rekke webkameraer som kan gi en pekepinn på hvilket føre du kan forvente deg. Dette er spesielt viktig når du skal kjøre langt. Og du, vær tålmodig når du havner bak dem som brøyter, strør og salter. De jobber for deg.

At du er forberedt og dine valg er viktig for framkommeligheten og trafikksikkerheten for oss alle. Kjør og ferdes forsiktig i vinter. God tur!

Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo (Foto: Vegard Stien)

Kronikkforfatter Bjørn Laksformo er divisjonsdirektør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen. Kronikken stod først på trykk i Dagbladet (13. november)