Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vi har gleden av å invitere til frokostmøte med Statens vegvesen 19. juni kl. 08.00–10.00.

Dette frokostmøte er avsluttet. Men hvis du er interessert, kan du se opptak av frokostmøte lenger ned på siden.

Banner med teksten «Frokostmøte Statens vegvesen 19. juni 2023.»
Illustrasjon: Visuell kommunikasjon, Statens vegvesen.

Hovedstadsområdet står overfor betydelige utfordringer knyttet til befolkningsvekst, med økt transportbehov og politiske mål om mer bærekraftig transport. Oslo har landets mest trafikkerte veinett, noe som setter store krav til trafikkstyring, utvikling, drift og forvaltning av veiene.

På frokostmøtet får vi presentert innlegg fra Ruter, Oslo kommune, Bymiljøetaten og Statens vegvesen som forteller om muligheter for hvordan vi sammen kan styrke nullvekstmålet og bidra til mer bærekraftig mobilitet. Vi ønsker deg velkommen!

Dørene åpner kl. 08.00, og vi tilbyr te, kaffe og en enkel frokost.

Møtet foregår på Rebel Arena – Exposalen i Universitetsgata 2 i Oslo.

Program

08.00 Lett frokost, kaffe og te
08.15 Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland ønsker velkommen
08.25 Riksveiene i Oslo-området –sentrale for bærekraftig mobilitet
Fred Anton Mykland, avdelingsdirektør i Statens vegvesen
Ellen Marie Foslie, prosjektleder for riksveistrategi for Oslo-området i Statens vegvesen
08.40 Kollektivtransportens alternativ til privatbilen
Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter
08.55 Samarbeid om bærekraftig samfunnsutvikling i Oslo-området
Lise Weltzien, sekretariatsleder for Plansamarbeidet for oppfølging av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
09.05 Hvordan sikre lik tilgang på grønn og bærekraftig mobilitet i hele Oslo? Mobilitet i et velferdsperspektiv.
Rune Gjøs, direktør i Mobilitetsdivisjonen i Bymiljøetaten, Oslo kommune
09.15 Hvordan kan ny teknologi være en del av løsningen?
Tomas Levin, transportutvikling i Statens vegvesen
09.30 Panelsamtale med spørsmål fra salen

Møtet og paneldebatten ledes av Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway.

Opptak av frokostmøte 19.juni

På frokostmøtet ble det presentert innlegg fra Ruter, Oslo kommune, Bymiljøetaten og Statens vegvesen som fortalte om mulighetene for hvordan vi sammen kan styrke nullvekstmålet og bidra til mer bærekraftig mobilitet.

Har du spørsmål til konferansen, kontakt Frida Gunnestad Johansen eller Silja Lena Løken.