Kontaktinformasjon for media til pressevakter i Statens vegvesen.

Her ser du også hvem som kan svare på ulike typer spørsmål.

Pressekontakter i Statens vegvesen
Enhet Kontaktinformasjon

Drift og vedlikehold

 • Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet
  • Brøyting/strøing/salting
  • Asfalt
  • Rekkverk
  • Bruer
  • Tunneler
  • Fjelloverganger
  • Rasteplasser
  • Inspeksjoner
  • Ferje

Tlf.: 47 90 54 72

Transport og samfunn

 • Trafikksikkerhet og ulykkesstatistikk
 • Trafikktall
 • Fotobokser/fartskontroll
 • Trafikkskilt
 • Bompenger
 • Trafikkstyring og beredskap
 • Teknologi
 • Klima og miljø
 • Plansaker
 • Nasjonale turistveger, tlf.: 911 04 480
 • Vegmuseet (Norsk vegmuseum), tlf.: 61 28 52 50

Tlf.: 95 30 07 27

Utbygging

 • Utbygging av riksveiene, alle store prosjekter inkludert OPS
 • Tunneloppgradering
 • Markedskontakt med entreprenørbransjen
 • HMS i anlegg.

Tlf.: 46 89 01 79 

Bruk dette nummeret for
spørsmål om raset i Heim. 

Innsynskrav sendes til 

Trafikant og kjøretøy

 • Føreropplæring
 • Førerkort
 • Kjøretøy
 • Utekontroll
 • Trafikkstasjoner
 • Tilsyn med trafikkskoler, verksteder og parkeringstilbydere

Tlf.: 94 01 04 01 
 
(besvares hverdager  kl. 08.00–15.30)

Vegdirektoratet

 • Vegdirektør
 • Transportregelverk
 • Teknologiutvikling
 • Forhandlinger bypakker
 • Overordnet styring og ledelse av Statens vegvesen

Tlf.: 90 26 81 43

Har du spørsmål om en fylkesvei, må du ta kontakt med den fylkeskommunen som eier og administrerer den aktuelle fylkesveien.

Statens vegvesen logger sin mediekontakt i VegCIM. 

Vegtrafikksentralene svarer på spørsmål om situasjonen på vegnettet og hendelser i trafikken hele døgnet.

Vegtrafikksentralene
Fylke Telefonnummer
Oslo 23 23 78 60
Viken 23 23 78 60
Innlandet 23 23 78 60
Nordland 75 11 38 21
Troms og Finnmark 75 11 38 21
Trøndelag 72 47 45 88
Møre og Romsdal 72 47 45 88
Vestland 55 57 74 64
Rogaland 55 57 74 65
Agder 35 57 27 30
Vestfold og Telemark 35 57 27 30