Kontaktinformasjon for media til pressevakter i Statens vegvesen.

Her ser du også hvem som kan svare på ulike typer spørsmål.

Pressekontakter i Statens vegvesen
Enhet Kontaktinformasjon

Drift og vedlikehold

 • Drift, vedlikehold og forvaltning av riksveinettet
  • Brøyting/strøing/salting
  • Asfalt
  • Rekkverk
  • Bruer
  • Tunneler
  • Fjelloverganger
  • Rasteplasser
  • Inspeksjoner
  • Ferje

Tlf.: 47 90 54 72

Transport og samfunn

 • Trafikksikkerhet og ulykkesstatistikk
 • Trafikktall
 • Fotobokser/fartskontroll
 • Trafikkskilt
 • Bompenger
 • Trafikkstyring og beredskap
 • Teknologi
 • Klima og miljø
 • Plansaker
 • Nasjonale turistveger
 • Vegmuseet (Norsk vegmuseum), tlf.: 61 28 52 50

Tlf.: 95 30 07 27

Utbygging

 • Utbygging av riksveiene, alle store prosjekter inkludert OPS
 • Tunneloppgradering
 • Markedskontakt med entreprenørbransjen
 • HMS i anlegg.

Tlf.: 46 89 01 79

Besvares hverdager kl. 08.00–15.30

Trafikant og kjøretøy

 • Føreropplæring
 • Førerkort
 • Kjøretøy
 • Utekontroll
 • Trafikkstasjoner
 • Tilsyn med trafikkskoler, verksteder og parkeringstilbydere

Tlf.: 94 01 04 01
 
(besvares hverdager  kl. 08.00–15.30)

Vegdirektoratet

 • Vegdirektør
 • Transportregelverk
 • Teknologiutvikling
 • Forhandlinger bypakker
 • Overordnet styring og ledelse av Statens vegvesen

Tlf.: 90 26 81 43

Har du spørsmål om en fylkesvei, må du ta kontakt med den fylkeskommunen som eier og administrerer den aktuelle fylkesveien.

Statens vegvesen logger sin mediekontakt i VegCIM. 

Veitrafikksentralene

Veitrafikksentralene svarer på spørsmål om situasjonen på veinettet og hendelser i trafikken hele døgnet.

Vegtrafikksentral Telefon Dekningsområde
Vegtrafikksentralen sør 35 57 27 30 Agder, Vestfold, Telemark
Vegtrafikksentralen vest 55 57 74 64 Rogaland, Vestland
Vegtrafikksentralen øst 23 23 78 60 Oslo, Akershus, Østfold, Innlandet
Vegtrafikksentralen midt 72 47 45 88 Møre og Romsdal, Trøndelag
Vegtrafikksentralen nord 75 11 38 21 Nordland, Troms, Finnmark

 

Sist oppdatert: