Tilgang forutsetter at fylkeskommunen har meldt deg inn som bruker av våre systemer. Ta kontakt med brukerstøtte i din egen fylkeskommune dersom du mangler tilgang.

Kun for ansatte i fylkeskommunene
Bruk  webskjema for å melde sak til Brukerstøttesenteret i Statens vegvesen.

Systempålogging

Brutus
Innlogging via ID-porten
Elrapp
Brukernavn og passord
eRoom
Brukernavn og passord
Grunnerverv
Innlogging via ID-porten
Labsys/Kvalink
Innlogging via ID-porten
Målestasjonsregisteret
Innlogging via ID-porten
NVDB API Skriv
Innlogging via ID-porten
NVDB Datafangst
Innlogging via ID-porten
Trafikkdata
Innlogging via ID-porten
Trygg tunnel
Innlogging via ID-porten
Vegvær
Krever ikke innlogging. Åpen løsning.
VTS hendelseslogg
Innlogging via ID-porten. Benytt nettleseren Chrome, Safari eller Edge (versjon 79 eller nyere).

Driftsmeldinger

Åpningstid til BSS

Åpningstid til BSS er mandag til fredag fra kl. 07.30 til kl. 16.30.