Om installasjon av programvare, tilgang til teamet SAMS og Prosjektportal/-wiki, og brevfletting (for GES-brukere).

Installasjon av programvare

PMS

NVDB Client API og NVDB123

  1. NVDB Client API må installeres først
  2. Deretter installeres NVDB123 og TiM-DOTNET

eRoom

Last ned og installer programvare

Funk-Ra

Tilgang til Teamet SAMS og tilgang til Prosjektportal/-wiki

Her er en beskrivelse (PDF) av hva som kreves for at brukere skal få tilgang til Teamet SAMS på Samhandling.org samt tilgang til SAMS Prosjektportal/-wiki.

Brevflette-funksjonen i Grunnervervssystemet

Dette gjelder for GES-brukere som har behov for brevflettefunksjonen.

Last ned og lagre følgende filer lokalt:

Se brukerveiledning (PDF).