Om installasjon av programvare og brevfletting (for GES-brukere).

Installasjon av programvare

PMS

Brevflette-funksjonen i Grunnervervssystemet

Dette gjelder for GES-brukere som har behov for brevflettefunksjonen.

Last ned og lagre følgende filer lokalt:

Se brukerveiledning (PDF).