Se trafikkmeldinger for oppdaterte opplysninger om hvor det er innført kolonnekjøring.

Kolonnetider i Troms og Finnmark

På enkelte strekninger i Finnmark hvor det ofte er kolonnekjøring, er det innført faste kolonnetider. Sjekk faste kolonnetider i Troms og Finnmark.