Forbered deg til turen ved å ha fulladet batteri eller full tank på bilen. Bruk nødblinklys, følg med på bilen foran deg, og hold mest mulig jevn fart.

Det er alltid en brøytebil eller en ledebil både foran og bak i kolonnen. Sjåførene av brøytebilen og ledebilen har kontakt med hverandre hele tiden. Sjåføren av brøytebilen kan stanse kolonnen med jevne mellomrom for å sjekke at alle er med.

På dager med mye trafikk kan det være lang ventetid for å få kjøre i kolonne. Det er derfor lurt å sjekke trafikkmeldinger og vurdere andre kjøreruter hvis det er mulig.  

Slik forbereder du deg til turen

Før du reiser, bør du sørge for å ha fulladet batteri eller nok drivstoff på tanken. Det er ikke bensin- eller ladestasjoner på kolonnestrekningene.

  • Ha lykt, slepetau og snøspade lett tilgjengelig.
  • Det er lurt å ha med mat og varm drikke.
  • Ta med varme klær og vintersko.

Underveis på turen

Hvis det er minusgrader ute, lar du lufteanlegget forsyne frontruten med kald luft. Det hindrer ising.

  • Bruk nødblink.
  • Har du tåkelys, bruk dem.
  • Hold øyekontakt med bilen foran.
  • Hold mest mulig jevn hastighet og følg kolonnen.
  • Ikke kjør ut av kolonnen eller forsøk å snu.

Hvis du må stoppe eller det blir stopp i kolonnen, må du ikke bevege deg bort fra bilen. Det kan være livsfarlig. 

Trafikksikkerhet når du kjører i kolonne

Av hensyn til trafikantenes sikkerhet er det begrensninger på hvor mange som får være med i hver kolonne. Det skal ikke skal være flere mennesker i en kolonne enn redningsmannskapene har kapasitet til å redde ut.

Av sikkerhetshensyn skal det heller ikke være mer enn én kolonne på strekningen om gangen.

Brøytemannskapene kan avvise trafikanter de forstår kan komme til å få problemer med å bli med i kolonnen. Det kan være personer som ikke har tilstrekkelig varme klær, kjøretøy som har tekniske mangler, eller kjøretøy som ikke er tilstrekkelig «skodd» for slik kjøring. 

Sist oppdatert: