Det er ikke straffbart å kjøre på et dyr, men det er straffbart å ikke melde fra.

Ved uhell skal du melde fra til politiet på 02800 som varsler viltnemda og andre aktører.

Om du får tillatelse til å kjøre fra stedet, skal du merke hvor påkjørselen skjedde eller hvor viltet ligger med for eksempel en plastpose eller noe godt synlig annet du har i bilen slik at personell fra kommunen lett kan finne stedet.

Oppgi gjerne koordinater til politiet som du finner i kart på mobiltelefonen. Hvis man bruker «Hjelp 113» appen på smarttelefoner så kan man ringe politiet direkte fra appen og da ser de nøyaktig hvor du befinner deg.

Avlive eller ikke avlive dyret

For å hindre unødig lidelse, er det viktig at kompetent personell kan foreta søk og vurdere om dyret skal avlives. Det er kun med godkjenning fra politiet at man kan få lov til å avlive dyret selv. Fugler og mindre dyr kan man selv avlive, dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt.

Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Husk at du

  • Aldri skal følge etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid.
  • Skal sikre skadestedet ved å sette ut varseltrekant og skru på nødblink på kjøretøyet.
  • Skal ta på deg refleksvest.

Slik unngår du påkjørsel

Som alltid når du kjører, skal du tilpasse farten etter forholdene. Når du kjører i områder som er skiltet med at det er mye vilt eller husdyr, skal du være ekstra oppmerksom.

Sørg for å holde en fart som gjør at du kan stoppe raskt opp. Sveip jevnlig blikket mot sideterrenget på begge sider av veikanten for å få med deg aktivitet.

De fleste påkjørsler av vilt skjer i skumringstiden på morgenen og ettermiddag/kveld da dyrene for flytter seg mye mellom områder dag og natt. De aller fleste elgpåkjørsler skjer i perioden høst frem til våren. Er det vintre med store snømengder og spesielt hvis det nylig er kommet mye snø vil faren for påkjørsel av hjortedyr og spesielt elg øke drastisk.

Andre råd for å unngå påkjørsel

  • Hjortevilt, sauer og geiter er flokkdyr. Ser du ett dyr, brems forsiktig ned og vær oppmerksom på at det kan komme flere.
  • Et dyr som tilsynelatende er rolig, kan begynne å løpe foran bilen eller bli skremt.
  • I områder med mye rein skal man være oppmerksom på at hvis det nylig er saltet kan det av og til tiltrekke rein mot vegen.

Statens vegvesens tiltak

Vi har flere tiltak for å forhindre påkjørsler av vilt, sauer og andre dyr. Disse tiltakene kommer allerede inn i planleggingen av veien og inn i driften og vedlikeholdet av veinettet.

Blant kjente tiltak er viltgjerder, viltoverganger, viltsluser, skilting, varsling, rister og ferister i veibanen, siktrydding, og trafikk-grep som nedsatt hastighet i utsatte områder og tidsperioder og omkjøringer som for eksempel av en følge av villrein-tråkk. Det arbeides også med informasjonstiltak og føreropplæringen.

Statens vegvesen er aktiv med internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling, spesielt med Finland og Sverige på dette området. Vi har også utført en del FoU på dette området spesielt de siste 5 årene.