Parkeringsregisteret er et landsdekkende register over parkeringsområder med vilkårsparkering. Det viser hvem som er ansvarlig for områdene.

Vilkårsparkering betyr at det er vilkår for parkeringen. Det kan for eksempel være at

  • brukerne må betale for å parkere
  • det er grenser for hvor lenge kjøretøy kan stå parkert
  • kjøretøy må stå innenfor et oppmerket felt

I parkeringsregisteret kan du blant annet se

  • hvor mange avgiftsbelagte og avgiftsfrie parkeringsplasser det er
  • hvor mange ladeplasser det er for elbil
  • hvor mange parkeringsplasser som er reservert for forflytningshemmede
  • hvor billettautomatene er
  • hvem som håndhever parkeringsområdet

Det er parkeringstilbyderen som skal registrere og holde informasjonen i parkeringsregisteret oppdatert.

Det er opprettet et parkeringstilsyn som skal kontrollere at parkeringstilbyderne følger regelverket.

Tilbyr du parkeringsplasser?

Se hvordan du kan registrere virksomheten din.

Parkeringsregisteret