Hvem som behandler søknaden avhenger av om det er en:

  • riksvei eller fylkesvei
  • riksvei eller fylkesvei, og området er regulert eller det finnes en kommuneplan med bestemmelser om byggegrense
  • kommunal vei

I det første tilfellet er det Statens vegvesen som behandler søknaden, i de to andre tilfellene er det kommunen som skal behandle søknaden.

Du søker om dispensasjon fra byggegrensen via tjenesten på Din side og søknaden blir automatisk sendt til Statens vegvesen eller kommunen.

Dersom veien du søker om dispensasjon fra byggegrensen ligger i en kommune som ikke har tatt i bruk tjenesten vil du få beskjed om det. Du må da se kommunens nettside for mer informasjon om hvordan du skal søke.