Med vilkårsparkering menes parkering mot betaling, med tidsbegrensning eller parkering på andre vilkår, for eksempel at kjøretøyet må stå innenfor oppmerket felt.

I parkeringsregisteret vil du blant annet finne informasjon om:

  • antall avgiftsbelagte og avgiftsfrie parkeringsplasser
  • antall ladeplasser for el-bil og parkeringsplasser reservert forflytningshemmede
  • plassering av billettautomater
  • hvem som håndhever parkeringsområdet

Det er parkeringstilbyder som er ansvarlig for å registrere og holde informasjonen i parkeringsregisteret oppdatert.

Det er opprettet et parkeringstilsyn som skal kontrollere at parkeringstilbyderne følger regelverket.

Tilbyr du parkeringsplasser?

Les mer om hvordan du kan registrere virksomheten din.