Holder du fartsgrensene og kjører etter forholdene, bidrar du til å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken.

Hvis alle hadde holdt fartsgrensen i 2019, ville vi spart om lag 24 liv. 85 færre hadde blitt hardt skadet, og 323 færre hadde blitt lettere skadet i trafikken.

Visste du at?

 • For høy fart var årsak til 4 av 10 dødsulykker i 2019.
 • Det du klarer å stoppe for i 80 km/t, vil du treffe med hele 50 km/t hvis du kjører i 90 km/t.
 • Hvis du øker farten fra 80 (når fartsgrensen er 80) til 93 km/t, dobles risikoen for å bli drept i en ulykke.

De fleste holder fartsgrensen

Andel førere som overholder fartsgrensen var 62,1 % i 2019. I 2006 var den 45,6 %. Dette er en økning på hele 16,5 prosentpoeng. Dette kommer frem av Statens vegvesens tellepunkter.

En landsrepresentativ spørreundersøkelse, gjennomført av Transportøkonomisk institutt, viser at:

 • De fleste overholder fartsgrensene, men vi tror at flertallet kjører for fort.
 • Vi tror best om oss selv – at færre av de «andre» overholder fartsgrensen.
 • Bare 1 av 10 tror at «andre bilister» (de vi ikke kjenner), vil overholde fartsgrensen neste gang de skal kjøre der det er fartsgrense 80. 

Registreringene for 2019 viser at de fleste som kjører over fartsgrensen i dag, kjører «bare» litt for fort. Vi ser at:

 • 8,6 prosent kjører mer enn 10 km/t over fartsgrensen
 • 1,5 prosent kjører mer 20 km/t over fartsgrensen
 • 0,3 prosent kjører mer enn 30 km/t over fartsgrensen

Hva tåler kroppen i en kollisjon?

Bilprodusentene klarer stadig å produsere mer kollisjonssikre biler. Men menneskets tåleevne er ikke forandret.

En kraftig frontkollisjon består egentlig av tre kollisjoner:

 1. Bilen bråstopper mot en annen bil.
 2. Bilisten fortsetter framover og utsettes for sterke krefter når han treffer interiøret eller fanges opp av bilbelte og airbag.
 3. Indre organer kan forflytte seg og rives av. Det kan gi livstruende skader.

Sannsynligheten for å overleve en frontkollisjon reduseres vesentlig når farten overskrider 70 km/t, uansett hvor kollisjonssikker og moderne bil du har. Ulykkesutsatte strekninger har derfor fartsgrense 70 km/t.