Det er mange former for uoppmerksomhet. Kampanjen «Takk for oppmerksomheten» handler om uoppmerksomhet som følge av distraksjoner.

Både det vi ser, hører, tenker og gjør kan ta vår oppmerksomhet. Bak rattet er det ekstra viktig å sørge for at du bruker din hele og fulle oppmerksomhet på nettopp kjøringen.

Viktig årsak til alvorlige ulykker

  • Uoppmerksomhet var medvirkende årsak i en av tre dødsulykker i perioden 2011–2015
  • Blikket bort fra veien gir aller størst risiko. 2 sekunder ser ut til å være en kritisk grense for hvor lenge man kan ta blikket bort sammenhengende før risikoen for farlige hendelser øker betraktelig. Med blikket bort i kun 2 sekunder, kan du tilbakelegge en lang strekning i «blinde».
  • Mobilen utgjør en alvorlig risiko, og var skyld i mellom to til fire prosent av dødsulykkene på norske veier i perioden 2011–2015 (TØI 1535/2016)

Viktige årsaker til farlig uoppmerksomhet i trafikken er

  • Sitte i egne tanker
  • Bli forstyrret av passasjerer
  • Betjene kjøretøyet, for eksempel varmeapparat
  • Høre på og betjene radio og musikk
  • Spise og drikke
  • Barbere og sminke
  • Bruke kart og andre navigasjonssystemer
Det er vanskelig å være oppmerksom på at du er uoppmerksom. Video: Los & Co.
Sist oppdatert:

Oppmerksomhet