Det er summen av alt vi fordeler oppmerksomheten vår på, som kan skape livsfarlige situasjoner.

Ofte er det ikke én enkelt årsak til at en ulykke skjer – ei heller kun én form for uoppmerksomhet. Rekken av mulige distraksjoner er lang.

Alt du ser, hører, gjør og tenker, kan ta oppmerksomheten bort fra kjøringen. Bilkjøring krever din hele og fulle oppmerksomhet.

Finn gode strategier

God planlegging kan være nøkkelen til en oppmerksom kjøretur, og ofte kan enkle grep gjøre den store forskjellen.

Bestem deg for hva du konkret skal gjøre for å bli en mer oppmerksom sjåfør. Gjør deg ferdig med det du kan, før du kjører. Så kjør.

Tenk, gjør, kjør! Tips til bilturen:

  •  Planlegg turen i forkant.
  • Legg mobilen helt bort. Koble den til bluetooth-anlegget før du kjører. Sett den eventuelt i «ikke forstyrr»-modus.
  • Sørg for å spise før dere kjører. Ingen er tjent med en biltur med lavt blodsukker.
  • Still inn riktig radiokanal eller musikkliste.
  • Still inn GPS-en med riktig adresse.
  • Ha det du trenger under kjøreturen, lett tilgjengelig.
  • Sørg for at barna har det de trenger for en behagelig kjøretur.
  • Er dere flere i bilen, så hjelp hverandre.
  • Ta pauser underveis.
  • Kjør inn til siden om du må ordne noe som gjør at du ikke kan konsentrere deg fullt om kjøringen.

Oppmerksomhet