Det er påbudt å bruke belte i traktor. Dette påbudet gjaldt fra 1. august 2023.

Fra 1. august ble det påbudt å bruke belte i traktor. Dette gjelder for all privat kjøring med traktor. Har du en traktor med godkjente beltefester, blir det fra 1. januar 2024 et krav om at beltene må ettermonteres.

Påbudet gjelder bare for traktor som har montert førervern. Førervern blir også kalt roll-over protection structures (ROPS). Dette er en konstruksjon som beskytter deg ved velt. Dette vil typisk være førerhus eller veltebøyler.

Det er også noen få unntak fra kravet til bruk av belte i traktor. Se mer informasjon om unntak i Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn (Lovdata).

Allerede påbudt å bruke belte i traktor under arbeid

Det er allerede et krav å bruke belte i traktor når du bruker traktorer under arbeid. På Arbeidstilsynets nettsider kan du lese mer om dette. Dersom du benytter traktor i arbeid, må du sjekke opp mot arbeidstilsynet regelverk hva som er gjeldende krav til sikkerhetskomponenter og belter.

Beltefester i traktor

Det er mange traktorer som har beltefester montert, men som mangler selve beltene. Fra 1. januar 2024 er det krav at beltene blir montert i traktoren din. Kravet gjelder bare hvis du har godkjente beltefester i din traktor.

Har du en traktor med førervern/førerhus/veltebøyle som er registrert etter 2009/2010, skal den være utstyrt med beltefester. Dette gjelder for T1, T2, T3 (maks 40 km/t) som ble registrert fra 1.7.2009. Og for T5 (40-50 km/t) som ble registrert fra 1.1.2010. Det er også mange traktorer registrert etter 1. juli 2005 som er utstyrt med beltefester. Etter 1. januar 2024 må disse traktorene utstyres med belter for å kunne kjøres.

Ettermontering av setebelter i traktor 

Belte er en sikkerhetsfunksjon som det er viktig at monteres fagmessig riktig. Det betyr at jobben må gjøres av godkjent kjøretøyverksted eller av deg selv (hvis du har nødvendig kompetanse). Når beltene er montert trenger du ikke å oppsøke en trafikkstasjon for å vise det. 

Regelverk for godkjente ettermonterte belter 

Beltene som skal monteres i traktoren din må være godkjente til denne bruken. Beltene skal enten tilfredsstille kravene i ISO 3776-3:2009 eller FN-regulativ nr. 16.06. Det gjeldende kravet er minimun endringsserie 06. Minimumskravet til beltet er at det er hoftebelte.

Eksempel på godkjent hoftebelte

Eksempel på hoftebelte som er godkjent i henhold til FN-regulativ nr. 16.
Eksempel på hoftebelte som er godkjent i henhold til FN-regulativ nr. 16.
  • Bokstaven B i merkingen angir at det er et hoftebelte. Ytterligere symboler, tall eller bokstaver angir tilleggsfunksjoner til hoftebeltet.
  • Bokstaven E inni sirkelen angir at beltet er godkjent i henhold til et FN-regulativ.
  • Tallet 4 inni sirkelen angir hvilket land som har godkjent beltet.
  • 06 nedenfor sirkelen angir endringsserie 06, som er etterfulgt av løpenummer for godkjenningen.

Kontroll av beltekravet

Ved EU-kontroll av traktor vil det bli kontrollert om ettermontering av belter er gjennomført.