Bilbelte skal sitte tett inntil kroppen slik at det kan fange deg opp og holde deg på plass hvis et uhell skulle skje.

Ulykkesanalysene til Statens vegvesen viser at om lag 4 av 10 drepte i bilulykker ikke har brukt bilbelte. Det vil si at 30 til 40 færre ville blitt drept i trafikken hvert år hvis alle brukte bilbelte – alltid, både i bil og i buss. 

Hvordan feste bilbelte?

Bilbelte skal sitte tett inntil kroppen, og ikke være vridd. Hoftedelen av beltet skal ligge over hoftene, og skulderdelen skal ikke ligge for langt ut mot skulder/arm. Etter at beltet er klikket på, er det lurt å stramme til. 

Hvorfor bruke bilbelte?

Bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken. Ved å bruke bilbelte sikrer du ikke bare deg selv, men også andre, mot å bli skadet om det skulle skje en ulykke. Det reduserer sannsynligheten for å bli drept med 40 til 50 prosent for fører og forsetepassasjerer. 

Husk belte – uten blir du tyngre enn du tror

Visste du at …

  • å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 10 meter. Ingen hopper vel fra 10-meteren uten vann i bassenget?
  • å kollidere i 70 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 19 meter
  • å kollidere i 90 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 32 meter