Høy fart er en av de største årsakene til dødsulykker i trafikken.

Selv en liten fartsøkning gir store utslag på bremselengde og hvilken fart du har i kollisjonsøyeblikket.

Du skal holde fartsgrensene og tilpasse farten etter forholdene. Er det for eksempel dårlig sikt eller glatt, er det mer forsvarlig å senke farten. Med lavere fart får du bedre tid til å håndtere en krevende situasjon og reagere.

Liten fartsøkning gir store utslag

Selv små fartsøkninger gir stort utslag på antall drepte og hardt skadde i trafikken. Når gjennomsnittsfarten øker med 5 prosent, øker risikoen for å bli drept med 25 prosent.

Dersom alle holdt fartsgrensene alltid, ville mange liv blitt spart i trafikken.

Visste du at …

  • for høy fart er årsaken til 4 av 10 dødsulykker
  • hvis du akkurat klarer å stanse foran en hindring etter å ha kjørt i 80 km/t, ville en fart på 90 km/t gjort at du hadde truffet hindringen i 50 km/t
  • risikoen for å bli drept i en ulykke dobles om du øker farten fra 80 km/t til 93 km/t

Kroppens tåleevne

Bilprodusentene klarer stadig å produsere mer kollisjonssikre biler, men hva kroppen vår tåler, er ikke forandret.

En kraftig frontkollisjon består egentlig av tre kollisjoner: Bilen bråstopper mot en annen bil. Bilisten fortsetter framover og utsettes for sterke krefter når han treffer interiøret eller fanges opp av bilbelte og airbag. Til slutt kan indre organer forflytte seg og rives av. Det kan gi livstruende skader.