Om du har vikeplikt når du sykler avhenger av hvor du sykler.

Vikeplikt betyr at du skal vike eller stanse til trafikk som krysser din kjøreretning, har passert. Er du usikker på om du har vikeplikt, er det sikreste å bremse eller stanse helt.

Sykling i kjørebanen eller i sykkelfeltet

Sykler du i kjørebanen eller i sykkelfeltet, skal du følge vikepliktsreglene for kjørende. Det betyr at du har vikeplikt

  • for kjørende som kommer fra høyre (høyreregelen)
  • for alle kjørende på en forkjørsregulert vei du skal inn på (skiltet vikeplikt)
  • for motgående kjøretøy på din høyre side når du skal svinge til venstre
  • for gående i gangfelt

Hvis det er skiltet vikeplikt der du sykler, gjelder skiltet foran regelen om vikeplikt fra høyre. Da gjelder vikeplikten i første kryss etter skiltet.

Er du i tvil om bilføreren har sett deg og kommer til å stoppe? Senk farten og vær forberedt.

Sykling på sykkelvei, gang- og sykkelvei eller fortau

Når du sykler på sykkelvei, gang- og sykkelvei eller fortau, skal du følge vikepliktsreglene for kjørende. Det vil si at du har vikeplikt for all trafikk hvis du skal krysse veien eller skal svinge inn på en annen vei.

Andre vikepliktsregler når du sykler på sykkelvei, gang- og sykkelvei eller fortau

  • Du har ikke vikeplikt for de som kommer kjørende til eller fra en inn- eller utkjørsel.
  • Hvis du går av sykkelen og triller den over gangfeltet, har bilene vikeplikt for deg. 

Andre vikepliktsregler

Trafikklys

Når du møter et trafikklys i kryss, må du følge trafikklyssignalet som gjelder for det feltet du befinner deg i. Er trafikklyssignalet ute av drift (gult blink eller ikke lyssignal), gjelder eventuelt vikepliktskilt eller høyreregelen.

Skifte kjørefelt

Du har vikeplikt for kjørende som er i feltet du vil kjøre inn i eller må krysse. Du har også vikeplikt når du skal inn på veien fra veikanten eller veiens skulder.

Sykling i rundkjøring

Hvis du sykler inn i en rundkjøring, har du vikeplikt for trafikken som er i rundkjøringen. Hvis du skal skifte felt inne i rundkjøringen, har du vikeplikt for kjøretøy som ligger i feltet du vil inn i.

Forbikjøring eller passering

Forbikjøring skal som hovedregel foregå til venstre. Som syklist kan du kjøre forbi et annet kjøretøy – men ikke en annen syklist – på høyre side. Forbikjøring på høyre side kan være aktuelt forbi stillestående eller saktekjørende kø.

Venstresving i kryss

Når du skal svinge til venstre i et kryss, kan du velge mellom stor og liten venstresving.

  • Liten venstresving betyr at du svinger til venstre i krysset på samme måte som andre kjøretøy.
  • Stor venstresving betyr at du sykler rett fram til du har kommet til den andre siden av krysset, sjekker om det er klart, før du så svinger til venstre inn på den kryssende veien.
Illustrasjon som viser forskjellen på stor eller liten venstresving.
Stor eller liten venstresving. Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert:

Sikker på sykkel og elsykkel