En sykkel er definert som et kjøretøy i trafikkreglene, og derfor stilles det en del krav til utstyr sykkelen din må ha. Disse reglene gjelder for både vanlig sykkel, elsykkel, og elektrisk sparkesykkel. For elsykkel er det i tillegg krav til motorens effekt og virkemåte.

Krav til bremser

Sykkelen må ha minst to separate bremser som virker uavhengig av hverandre. Den ene på framhjulet og den andre på bakhjulet. Dette er fordi den skal kunne stanse på en sikker, hurtig og effektiv måte.

Krav til refleks

 • Det skal være rød refleks bak på sykkelen, også kalt kattøye.
 • På begge sidene av pedalene, eventuelt på pedalarmene dersom det er klikkpedaler, skal det være hvit eller gul refleks. Refleksen skal være av godkjent type, det vil si merket med CE eller E.

Krav til lys

 • Om du sykler i mørket eller i skumring på vanlig vei eller område skal sykkelen ha lykt med gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys foran. Bak skal sykkelen ha lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Dette gjelder også ved sykling på fortau og på gang- eller sykkelvei.
 • Lykten foran på sykkelen skal gi tilstrekkelig lys uten å virke blendende.
 • Lykten bak skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 meter. Lykt som gir blinkende lys skal blinke med minst 120 blink per minutt.
 • Lyktene skal være festet på sykkelen.

I tillegg er det krav til ringeklokke på sykkelen. Du kan også ha god bruk for speil på sykkelen i trafikken. Speil kan blant annet hjelpe deg til å unngå farlige situasjoner i forhold til trafikken bak.

Egne krav for elsykkel

For elsykkel er det i tillegg krav til motorens effekt og virkemåte:

 • Hjelpemotoren skal bare gi kraft når du tråkker på pedalene eller bruker veivanordning for armer
 • Motoren alene kan likevel gi fremdrift opp til 6 km/t, såkalt «oppstartsassistanse»
 • Hjelpemotoren skal koble ut når sykkelen oppnår en hastighet på 25 km/t, eller tidligere dersom syklisten slutter å trå eller veive

Hjelpemotoren på elsykkelen må ikke ha høyere nominell effekt enn 0,25 kW. Det finnes tre unntak for denne regelen:

 • Sykkel med to sitteplasser som er tildelt eller utlånt som hjelpemiddel fra Arbeids- og velferdsetaten kan ha nominell effekt på høyst 0,5 kW
 • Sykkel med tre hjul og tre eller flere sitteplasser kan ha nominell effekt på 0,5 kW. Dette følger ikke av forskriften, men av et generelt vedtak truffet av Statens vegvesen.
 • Sykkel som benyttes av Forsvaret, Sivilforsvaret, brannvesen, politi eller akuttmedisinske tjenester tillates å ha en motoreffekt på inntil 1 kW. Dette følger ikke av forskriften, men av et generelt vedtak truffet av Statens vegvesen.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med en hjelpemotor med høyere nominell motoreffekt enn 0,25 kW og har fremdrift kun ved motorkraft også over 6 km/t, eller er innrettet slik at hjelpemotoren gir kraft også ved hastigheter over 25 km/t er det etter loven klassifisert som en moped. Da gjelder egne regler for sikkerhet og bruk.