Bypakke Kristiansund tiltak juni 2018

 Tiltak
Trollsvingen/RøsslyngvegenRundkjøring og undergang
Vikansvingen-KontrollplassenFirefeltsveg med kollektiv- og sambrukesfelt og gang- og sykkelveg
RensvikholmenGang- og sykkelvegbru
RensvikkryssetRundkjøring og overgangsbru
Rensvik undergangUndergang

Målet med bypakken i Kristiansund er å løse de trafikale utfordringene i byen, og få flere til å sykle, gå eller reise kollektiv i stedet for å kjøre bil. Bypakken skal derfor tilrettelegge for at det blir mer attraktivt å gå, sykle og ta bussen.