Illustrasjoner for rv. 70 Vikansvingen-Kontrollplassen. Forslaget til reguleringsplan er lagt fram med to alternativer: Alternativ 1 med tunnel og alternativ 2 med veg i dagen ved Kråkhaugen.

Bypakke Kristiansund