Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesen har startet erverv av boliger. Særlig berørte parter har fått tilsendt informasjonsbrev

Det som gjenstår før selve arbeidet med vegprosjektet kan starte er finansiering. Finanseringen av den nye vegen skal skje ved hjelp av bompenger og noe statlige midler. Før finansieringen er på plass må det komme politisk vedtak lokalt i kommunen, regionalt i fylkeskommunen og sentralt i Stortinget.

Det faglige grunnlaget for den lokalpolitiske behandlingen av bypakke Kristiansund er til utredning hos Statens vegvesen, og skal gjennomgå en kvalitetssikring før det legges frem for politikerne. Statens vegvesens ambisjon er å ferdigstille og oversende faglig grunnlag til politisk behandling, vinteren 2024. Deretter blir saken sendt over til sentrale myndigheter. De vil  bestille en ekstern kvalitetssikring (KS2), og så blir bompengeproposisjonen som skal vedtas i Stortinget utarbeidet. 

Les mer på nettsiden Bypakke Kristiansund

 

Bypakken skal tilrettelegge for at det blir mer attraktivt å gå, sykle og ta bussen.

  Tiltak på rv. 70
Trollsvingen/Røsslyngvegen Rundkjøring og undergang. Kollektiv/sambruksfelt på Goma. 
Vikansvingen-Kontrollplassen Firefeltsveg med kollektiv- og sambrukesfelt og sykkelveg med fortau. 
Rensvikholmen Gang- og sykkelvegbru
Rensvikkrysset Rundkjøring og overgangsbru
Rensvik undergang Undergang
Kart bypakke Kristiansund
Illustrasjon som viser prosjektene i bypakke Kristiansund Foto: Statens vegvesen

Vei:
Rv. 70
Fase:
Planfase
Kommuner:
Kristiansund
Fylker:
Møre og Romsdal
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
1,68 milliarder 2022 kroner
Oppstart:
Vår 2026
Antatt åpnet:
Høst 2030

Kart bypakke Kristiansund © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Molde kontorsted
3. etasje Fylkeshuset
Julsundvegen 9
6412 Molde

Kontakter

Halgeir Brudeseth

Prosjektleder
Telefon:
913 46 388
E-post:

Arild Grønsberg

Grunnerverver
Telefon:
411 03 905
E-post:

Sist oppdatert: