Mandag 24. januar 2022 godkjente kommunaldepartementet Kristiansund bystyre sitt vedtak om detaljregulering for riksvei 70 Vikan-Kontrollplassen, med alternativ 2, som betyr åpen vei i dagen. Reguleringsplansaken avsluttes formelt gjennom egen kunngjøring

Statens vegvesen starter nå erverv av grunn ifølge plan- og bygningsloven. Berørte parter har fått tilsendt informasjonsbrev

Det som gjenstår før selve arbeidet med vegprosjektet kan starte er finansiering. Finanseringen av den nye vegen skal skje ved hjelp av bompenger og noe statlige midler. Før finansieringen er på plass må det komme politisk vedtak lokalt i kommunen, regionalt i fylkeskommunen og sentralt i Stortinget.

Lokalpolitisk behandling i kommunen og fylkeskommunen antas å bli i løpet av første halvår av 2023. Deretter blir saken sendt over til sentrale myndigheter. De vil  bestille en ekstern kvalitetssikring (KS2), og så blir bompengeproposisjonen som skal vedtas i Stortinget utarbeidet. 

Fredag 16. desember var representanter fra Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen på felles befaring for å bli bedre kjent med prosjektene i Bypakke Kristiansund. 

Bypakken skal tilrettelegge for at det blir mer attraktivt å gå, sykle og ta bussen.

  Tiltak
Trollsvingen/Røsslyngvegen Rundkjøring og undergang. Kollektiv/sambruksfelt på Goma. 
Vikansvingen-Kontrollplassen Firefeltsveg med kollektiv- og sambrukesfelt og sykkelveg med fortau. 
Rensvikholmen Gang- og sykkelvegbru
Rensvikkrysset Rundkjøring og overgangsbru
Rensvik undergang Undergang
Kart bypakke Kristiansund
Illustrasjon som viser prosjektene i bypakke Kristiansund Foto: Statens vegvesen

Vei:
Rv. 70
Fase:
Planfase
Kommuner:
Kristiansund
Fylker:
Møre og Romsdal
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
1,25 milliarder. 2018-kroner
Oppstart:
2023
Antatt åpnet:
2026

Kart bypakke Kristiansund © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Halgeir Brudeseth

Prosjektleder
Telefon:
913 46 388
E-post:

Astrid Eide Stavseng

Planleggingsleder
Telefon:
917 48 468
E-post:

Arild Grønsberg

Grunnerverver
Telefon:
411 03 905
E-post:

Sist oppdatert: