Kart Bypakke Molde april 2018

  Tiltak
1E39 Bolsønes–ÅrøKollektiv-/sambruksfelt
2Elvegata–KviltorpSykling/gåing
3Glomstuvegens forlengelseSykling/gåing
4Julsundvegen–ElvegataSykling/gåing 
5Langmyrvegen vest Sykling/gåing 
6Birger Hatlebakksveg Sykling/gåing 
7Enenvegen–Nøisomhedvegen Sykling/gåing 

Vi skal legge til rette for god framkommelighet for myke trafikanter og kollektivtransport og næringstransport. Tiltakene i bypakken skal øke trafikksikkerheten og bedre trafikkavviklingen, og gi bedre miljø, lavere utslipp og færre personer utsatt for støy.