Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I forbindelse med arbeidet med detaljreguleringsplan for ny Badderen bru har vi behov for å utvide tidligere varslet planområde.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Kvænangen kommune utarbeide detaljreguleringsplan for ny Badderen bru. Varsel om oppstart ble annonsert 06.12.2022.

I forbindelse med arbeidet har vi behov for å utvide tidligere varslet planområde. Utvidelse og ny avgrensning er markert på vedlagte kart. Planområdet kan bli redusert når endelig planforslag legges ut til offentlig høring.

Planavgrensning utvidet område E6 Badderen bru.
Planavgrensning utvidet område E6 Badderen bru. Illustrasjon: Statens vegvesen

Frist for innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger om utvidelsen av planområdet til oss innen 16.06.2023 per brev til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller e-post
Alle henvendelser må merkes 22/164177.

Varselet er sendt ut i samsvar med Plan- og bygningslovens §12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt hvis du har spørsmål om planarbeidet. 

Kontaktpersoner hos Statens vegvesen:
Ingvild Nylund, planleggingsleder / tlf 476 11 693.
Knut Hågensen, prosjektleder / tlf 992 42 385.

Kontaktperson i Kvænangen kommune:
Bernt Mathiassen, arealplanlegger tlf 404 05 622.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark