Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

6,3 km av ny E134 Damåsen-Saggrenda retning Notodden får fartsgrense 90 km/t. 8,4 km av vegen retning Drammen får 90km/t.

Hele strekningen gjennom Saggrenda fra Kobbervoll til Trollerudmoen får 90km/t. (Foto: Kjell Wold)

Vegdirektoratet har nå fattet endelig vedtak om fartsgrenser for ny E134 Damåsen-Saggrenda ved åpningen neste høst.

90km/t i begge retninger i Saggrenda

På strekningen Trollerudmoen-Kobbervoll gjennom Saggrenda blir det litt over fire kilometer med fartsgrense 90 km/t i begge retninger.

I Kongsbergtunnelen blir det 80km/t mot Kongsberg, 90km/t østover fra Tislegård (Foto: Kjell Wold)

Men fra Damåsen til Tislegård blir det 2,2 kilometer fartsgrense 90 km/t retning Kongsberg fram til Kongsbergtunnelen, mens det retning Drammen blir 4,2 kilometer med 90km/t fra Tislegård til Damåsen.

80km/t i tunnelen mot Tislegård

I Kongsbergtunnelen inn mot Tislegård blir skiltet fartsgrense 80km/t

Resten av E134-strekningen gjennom sentrale deler av Kongsberg fra Tislegård til Trollerudmoen blir skiltet fartsgrense 70km/t.

 

Over Damåsen blir det 90km/t i begge retninger. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestfold og Telemark