Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Denne vinteren har bil nummer 15 millioner passert gjennom bomstasjonene på E134 i Kongsberg etter vegåpningen sommeren 2020.

Etter en utflating av E134-trafikken i pandemi-årene 2020 og 2021, økte trafikken på ny E134 gjennom Kongsberg igjen med 4,6 prosent i 2022.

Vel 2/3 av trafikken på E134 i Kongsberg registreres på de to bompunktene på Damåsen øst for byen, mens vel en tredjedel registreres på bompunktet i vest på Meheia ved Vestfold og Telemark grense.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på europavegen gjennom Kongsberg lå i 2022 på vel 16.100 biler mot 15.300 i 2021.

+ 6 prosent på Sokna-Ørgenvika - nedbetalt 2-3 år før

Mens trafikken på rv. 7 mellom Sokna i Ringerike og Ørgenvika i Krødsherad hadde en liten dupp på vel 3 prosent i 2020, økte trafikken med 4,2 prosent i 2021 og med hele 6 prosent i 2022.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på Sokna Ørgenvika økte fra 3760 biler i 2021 til 3990 i 2022. Vegen åpnet sommeren 2014 og bommene skal i utgangspunktet stå til 2029. Men fortsetter dagens trafikkutvikling på rv. 7 mot Hallingdal også de neste årene kan prosjektet være nedbetalt allerede en gang i 2026 eller 2027.

Aktuelt for fylke(r): Viken