Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Over ett halvt år etter at E134 Damåsen-Saggrenda ble tildelt to flotte priser av Kongsberg kommune, ble markeringen holdt – i det stille.

Vegprosjektet gjennom Kongsberg som åpnet i juli i fjor, ble i november 2020 tildelt Kongsberg kommunes arkitekturpris og skiltpris.  Arkitekturprisen for design og utforming av Saggrenda bru og skiltprisen for utsmykningen av rundkjøringen i Sellikdalen med kunstinstallasjonen «Liggende Møbius» signert kunstneren Viel Bjerkeset Andersen.

Kunstneren Viel Bjerkeset Andersen ved "Ligggende Møbius" er glad tilliten.
Kunstneren Viel Bjerkeset Andersen ved "Ligggende Møbius" er glad tilliten. Foto: Kjell Wold

Siden utdelingen i Sølvsalen i Krona kulturhus denn uka var et lukket arrangement grunnet coronapandemien, var E134 Damåsen-Saggrenda prosjektet og Statens vegvesen kun representert med en deltager. Det var prosjektcontroller Else Marie Flaget i Statens vegvesen som tok imot pris og heder på vegne av prosjektet.

Juryens begrunnelse for arkitekturprisen til Saggrenda bru

«Brua representerer noe nytt og annerledes, samtidig som den gjenspeiler bygningsfysikken og tradisjonell brubygging. Buen under brukonstruksjonen referer til historisk brubygging, og bryter det statiske uttrykket. Brua ligger godt i terrenget, og uttrykker soliditet. Området rundt er også bearbeidet på en måte som tilfører prosjektet ytterligere kvaliteter som for eksempel steinsetting av plastringsområder under brua. Tilleggsarealene er beplantet med rogn og gran.

Saggrenda bru får arkitekturprisen fordi bruas utforming og tilleggsarealer tilfører landskapet og området rundt positive kvaliteter». Arkitekt: Peter Aasen fra Nuno Arkitektur AS, Tiltakshaver: Statens vegvesen. Hovedkonsulent: Multiconsult Entreprenør: Arbeidsfellesskapet Metrostav, Bertelsen og Garpestad og HAG Anlegg

Saggrenda bru fikk kommunens prestisjefylte arkitekturpris for 2020.
Saggrenda bru fikk kommunens prestisjefylte arkitekturpris for 2020. Foto: Kjell Wold

Begrunnelsen for skiltdiplomet til rundkjøringskunsten

 «Skilting blir brukt for profilering. Et skilt trenger ikke nødvendigvis bestå av bokstaver. Det kan også være symboler eller en logo. Møbiusskulpturene er en kunstnerisk utsmykking som profilerer teknologibyen Kongsberg som en del av nye E134. Møbius er et objekt som består av kun én flate og kun én ytterkant. Møbiusskulpturene tildeles skiltdiplom for originalitet og fordi de profilerer teknologibyen Kongsberg på en annerledes måte.

 Designer: Viel Bjerkeset Andersen. Tiltakshaver: Statens vegvesen (Liggende Møbius) og Kongsberg Teknologipark (Stående Møbius). Produsent: Fiskum Plate og Sveiseverkstad AS (Liggende Møbius) og OTB Service AS (Stående Møbius)

Prosjektcontroller Else Marie Flaget
Prosjektcontroller Else Marie Flaget mottok prisen på vegne av E134 Damåsen-Saggrenda prosjektet Foto: Kjell Wold