Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Saggrenda bru i Kongsberg har fått kommunens arkitekturpris for 2020

Kongsbergs nye landemerke høyt over Kobberbergselva. (Foto: Kjell Wold)

Samtidig har Kongsberg kommune tildelt vegprosjektet E134 Damåsen-Saggrenda skiltdiplom for utsmykningen av to rundkjøringer i Sellikdalen med skulpturene «stående og liggende Møbius»

- Vi har lagt ned en stor innsats i planleggings- og prosjekteringsfasen for at veganlegget skal fremstå med gode estetiske kvaliteter. Det er derfor hyggelig at dette legges merke til og at det verdsettes gjennom at prosjektet tildeles Kongsberg kommune sin arkitekturpris (Saggrenda bru) og skiltpris (Møbius) 2020, sier prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen

26 meter til toppen for Svein Borgen og Heidi Hesselberg Løken. (Foto: Kjell Wold)

Dette er juryens begrunnelse for arkitekturprisen til Saggrenda bru:

«Brua representerer noe nytt og annerledes, samtidig som den gjenspeiler bygningsfysikken og tradisjonell brubygging. Buen under brukonstruksjonen referer til historisk brubygging, og bryter det statiske uttrykket. Brua ligger godt i terrenget, og uttrykker soliditet. Området rundt er også bearbeidet på en måte som tilfører prosjektet ytterligere kvaliteter som for eksempel steinsetting av plastringsområder under brua. Tilleggsarealene er beplantet med rogn og gran.

Saggrenda bru får arkitekturprisen fordi bruas utforming og tilleggsarealer tilfører landskapet og området rundt positive kvaliteter»

Brua er 307 meter lang, en av 14 bruer på vegprosjektet. (Foto: Kjell Wold)

 Saggrenda bru er en del av nye E134 mellom Damåsen og Saggrenda. Lengden er 307 meter, og bredden er 20,5 meter. Buespennet er 78,5 meter. Buene er laget av 74 000 meter armeringsjern og 1 200 kubikk betong. Buene ble støpt kontinuerlig i 34 timer. Brua har en høyde på 26 meter over vannspeilet i Kobberbergselva.

 Arkitekt: Peter Aasen fra Nuno Arkitektur AS, Tiltakshaver: Statens vegvesen. Hovedkonsulent: Multiconsult Entreprenør: Arbeidsfellesskapet Metrostav, Bertelsen og Garpestad og HAG Anlegg

Imponerende byggearbeider sommeren 2017. (Foto: Kjell Wold)

 Begrunnelsen for skiltdiplomet til rundkjøringskunsten er:

 «Skilting blir brukt for profilering. Et skilt trenger ikke nødvendigvis bestå av bokstaver. Det kan også være symboler eller en logo. Møbiusskulpturene er en kunstnerisk utsmykking som profilerer teknologibyen Kongsberg som en del av nye E134. Møbius er et objekt som består av kun én flate og kun én ytterkant. Møbiusskulpturene tildeles skiltdiplom for originalitet og fordi de profilerer teknologibyen Kongsberg på en annerledes måte.

Kunstneren bak de to Møbius-skulpturene, Viel Bjerkeseth. (Foto: Kjell Wold)

 Designer: Viel Bjerkeseth Tiltakshaver: Statens vegvesen (Liggende Møbius) og Kongsberg Teknologipark (Stående Møbius). Produsent: Fiskum Plate og Sveiseverkstad AS (Liggende Møbius) og OTB Service AS (Stående Møbius)

Prisene planlegges delt ut i januar 2021 av Kommunalsjef for kultur og velferd i Kongsberg kommune, Heidi Hesselberg Løken

 

Byggeleder Svein Borgen og Heidi Hesselberg Løken i Kongsberg kommune ved den prisvinnende brua. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken