Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidene med å flytte E134-bommen fra Kobbervoll i Saggrenda til Jerpetjønn på Meheia starter i mai.

De siste avklaringer med entreprenøren Mesta og bomeieren Vegfinans er gjort nå rett før påske. Dermed kan en si at E134 bommen forventes flyttet og satt i virksomhet innen feriestarten i månedsskiftet juni/jul 2021.

Starter bomarbeidet i mai, sier f.v. Hans Olav Dalen og Svein Borgen i SVV(Foto: Kjell Wold)

Noe usikker covid19-situasjon

- Framdriften i arbeidene og tidspunkt for ferdigstillelse er ennå noe usikker på grunn av CoVid19-situasjonen og usikkerhet knyttet til leveransene av flere av elementene (bombod, galge) som inngår i flyttingen, sier prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.

Dette har skjedd siden samferdselsminister Knut Arild Hareide på vegåpningen av ny E134 i Kongsberg i juli fjor sa at bommen ved Kobbervoll skulle flyttes til kommunegrensen mot Notodden.

Tillatelser og prosjektering

Høsten 2020 ble brukt til formelle avklaringer og tillatelser til flytting av bommen med Kongsberg kommune og fylkesmannen i Viken. Etter nyttår er det konkrete arbeidet med bomflyttingen planlagt og prosjektert og entreprenør engasjert til å gjøre jobben. Bestilling og levering av elementer til bomflyttingen har også tatt noe lenger tid enn normalt på covid 19 situasjonen.

Nytt bomsted fra juni/juli 2021, 8 km fra dagens bom, veldig nær fylkesgrensen. (Foto: Kjell Wold)

Entreprenør regner med å begynne grunnarbeider på det aktuelle stedet rett ved kommune- og fylkesgrensen tidlig i mai. Det som skal settes opp på det nye bomstedet når grunnarbeidene er ferdig er følgende:

Flere bygg, portal skilt og rekkverk

En trafokisok skal settes opp (Glitre), et teknisk bygg og en bomportal(halvportal) skal monteres. Langs vegen ved bompunktet skal det monteres siderekkverk. I tillegg skal skiltene for bompunktet flyttes fra Kobbervoll til Jerpetjønn.

Vegfinans står for de tekniske løsningene med flyttingen av bommen. Dette skal etter planen pågå fra tidlig juni slik at det nye innkrevingspunktet etter planen kan tas i bruk i månedsskiftet juni/juli samtidig som dagens bompunkt ved Kobbervoll kobles fra.

 

 

Her ved Jerpetjønn tett på fylkesgrensen kommer ny E1344-bom til sommeren 2021. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken