Etter fem års anleggsdrift åpnes E134 Damåsen-Saggrenda i Kongsberg og Øvre Eiker kommune fredag 3. juli klokken 14 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Første spadestikk ble tatt på Damåsen utenfor Kongsberg i juni 2015. I mellomtiden er det bygd mer enn 13 kilometer ny europaveg inkludert fire tunneler og en rekke store konstruksjoner - med Saggrenda bru på 310 meter som den mest iøynefallende.

Tre hovedentrepriser

Veganlegget har hatt tre hovedentreprenører på de tre delstrekningene gjennom Kongsberg. Veidekke Entreprenør AS har bygd delstrekning 1 fra Damåsen til Tislegård, Implenia Norge AS har bygd delstrekning 2 gjennom byen, fra Myntbrua til Trollerudmoen, mens delstrekning 3 fra Trollerudmoen til Saggrenda er bygd av arbeidsfellesskapet Metrostav AS. Berthelsen og Garpestad AS og Hag Anlegg AS.

Ny E134 gjennom Kongsberg går utenom og under sentrum og gjør vegen vestover mot Notodden om lag 2,5 kilometer kortere enn dagens E134, mens reisetiden vil bli om lag fire-fem minutter kortere.

Utenom sentrum - og ny veg til Teknologiparken

Den nye europavegen vil både øke trafikksikkerheten og bedre framkommeligheten og miljøet i og rundt byen. Blant annet har Kongsbergs største arbeidsplass Teknologiparken fått en ny innkjøring fra sør, som også vil avlaste bysentrum for mye trafikk.

Utbyggingen av E134 Damåsen-Saggrenda har gitt store ringvirkninger for byen og omegn under anleggsfasen. Flere lokale entreprenører har vært engasjert i vegarbeidet som underentreprenører. På det meste har vegutbyggingen sysselsatt rundt 500 anleggsarbeidere.

Mjøndalen-Langebru markeres tidligere på dagen

Samme dag blir det også en enkel markering av at prosjektet E134 Mjøndalen-Langebru i Øvre Eiker og Drammen kommune er ferdig. Her har Marthinsen og Duvholt AS fra Sandefjord vært entreprenør.

Statsråd Knut Arild Hareide vi markere åpningen av begge E134-prosjektene under sitt besøk på Kongsberg.

 

 

Ny E134 gjennom Kongsberg fortsetter her forbi Saggrenda mot Meheia (mot venstre) på veg mot Notodden. (Foto: Kjell Wold)