Når ny E134 gjennom Kongsberg åpner i begynnelsen av juli 2020, gjenstår bare noen etterarbeider i Saggrenda.

Her møtes ny og gammel E134 i nytt kryss ved Saggrenda. (Foto: Kjell Wold)

–Disse arbeidene blir utført i løpet av høsten og vil ta om lag to og en halv måned, forteller byggeleder for Saggrenda-parsellen Svein Borgen i Statens vegvesen.

Arbeidene vil starte i første halvdel av august og pågå fram til slutten av oktober. Det er avsluttende arbeider med kryss, omlegging av veger og ny gang- og sykkelveg langs dagens E134 i Saggrenda sentrum som skal utføres.

Kart som viser nytt kryss og vegsystem i Saggrenda. (Foto: Statens vegvesen)

Kryssomlegging

Krysset mellom ny og gammel E134 ved kjøkkenbutikken skal fullføres og en støttemur skal forlenges. Siste del av Bergmannsveien fra Sølvgruvene og ut i Meheiaveien(dagens E134) skal senkes. Fra dette krysset og vestover til avkjøring Kisgruveveien skal bygges om til gang- og sykkelveg.

Dessuten skal den nye stikkveien mellom ny og gammel E134 bygges ferdig. Denne vegen skal brukes som del av omkjøringsveg når Vollåstunnelen er stengt for vedlikehold eller av andre årsaker.

Bergmannsveien skal senkes ut mot Meheiaveien(Nåværende E134). (Foto Kjell Wold)

Ferdig 20. oktober

Der Kisgruveveien møter dagens E134 (Meheiaveien) skal den kobles med Gruveveien på andre siden av nåværende E134.

Kisgruveveien og Gruveveien skal kobles sammen her. (Foto: Kjell Wold)

Det er arbeidsfellesskapet som bygde delstrekningen Trollerudmoen-Saggrenda, som også skal utføre de avsluttende arbeidene i Saggrenda. Og disse arbeidene skal være ferdig rundt 20. oktober

 

Her blir det fortsatt vegarbeider utover høsten for Svein Borgen i Statens vegvesen. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken