Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Statsråd Knut Arild Hareide åpnet èn ny og èn oppgradert del av E134 mellom Drammen og Kongsberg fredag.

Statsråden med blomst til første bilist. (Foto: Kjell Wold)

-Jeg har fått gleden av å åpne en ny del av hjemvegen min fra Oslo til Vestlandet – og det på selveste utfartsfredagen ved starten av fellesferien. Ny E134 Damåsen-Saggrenda i Øvre Eiker og Kongsberg kommune samt en sterkt oppgradert E134 mellom Mjøndalen og Hokksund, tas begge i bruk i dag, sa en stolt og glad samferdselsminister.

To strekk i ett smekk

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Inge Davik ønsket velkommen til en koronapreget vegåpning i Kongsberg. Den fant sted i rundkjøringen ved Møbius-skulpturen i Sellikdalen rett sør for Teknologiparken.

Glad vegdirektør og utbyggingsdirektør Ingrid Dahl Hovland og Kjell Inge Davik. (Foto: Kjell Wold)

Åpningsstedet markerer også at ny E134 gjennom sølvbyen nå er lagt utenom bykjernen et par kilometer sør for sentrum. Etter Daviks innledning og Hareides tale var det vegdirektør Ingrid Dahl Hovlands tur til å prise de nye vegprosjektene og takke alle involverte for god innsats og samarbeid.

Seks talere - fem års arbeid

Deretter fulgte tre ordførere på rad, fylkesordfører i Viken, Roger Ryberg, ordfører i Kongsberg Kari Anne Sand og fungerende ordfører i Øvre Eiker, Bente Skårdal Kleven.

Åpningsmarkeringen ble innledet og avsluttet musikalsk ved Berggesellene og duoen Ragnhild Olsen og Garen Korbu før statsråden klippet snora.

Prosjektets største kunstverk Møbius i rundkjøring i Sellikdalen. (Foto: Kjell Wold)

Ny E134 Damåsen-Saggrenda gir 13,5 kilometer ny veg gjennom Kongsberg, hvorav om lag 2/3 er fire felts motorveg. Prosjektet omfatter også fire tunneler og 14 brukonstruksjoner. Anleggsarbeidet har tatt om lag fem år eller vel 1830 dager, og prislappen på prosjektet er snaue fem milliarder kroner.

Åpningen av Mjøndalen-Langebru ble markert internt, men med snorklipp. (Foto: Kjell Wold)

Markerte også Mjøndalen-Langebru

Tidligere på dagen hadde Statens vegvesen sammen med entreprenøren Marthinsen og Duvholt og konsulenten Rambøll en egen markering av at E134 Mjøndalen-Langebru ble ferdig nesten et halvt år før tiden.

Stor dag for Kongsbergs ordfører Kari Anne Sand med vegdirektør, fylkesordfører og prosjektleder

Samlet sett er E134 mellom Drammen og Kongsberg de siste tiårene blitt utbygd og oppgradert med midtrekkverk og vegbelysning omtrent på hele strekningen. Dermed er både trafikksikkerheten og framkommeligheten blir mye bedre for denne tidligere svært ulykkesbelastede vegstrekningen. 

På veg mot Svartåstunnelen via Kongsberg bru. (Foto: Kjell Wold)

 

 

 

Statsråd Hareide klippet snora assistert av ordfører Kari Anne Sand i Kongsberg, fylkesordfører i Viken, Roger Ryberg og ordfører Bente Skårdal Kleven i Øvre Eiker. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken