Det har vært aktivitet på ny E134 i Saggrenda denne sommeren.

Snart midtrekkverk på hele strekni9ngen Trollerudmoen-Saggrenda vest. (Foto: Kjell Wold)

Mens størstedelen av veganlegget har tatt fellesferie, har det foregått en god del arbeider på strekningene Myntbrua-Trollerudmoen og Trollerudmoen-Saggrenda.

Gjennom større deler av Lassedalen er det nå satt opp viltgjerder på hver side av vegen og midtrekkverk på vegen.

Viltgjerder er både god skjødsel og trafikksikkerhet. (Foto: Kjell Wold)

Det skal til sammen settes opp om lag 15 kilometer med viltgjerder langs hele den nye E134 fra Damåsen til Saggrenda. Viltgjerdene på Damåsen kom opp i fjor.

Nå skal viltgjerdene fullføres på hele strekningen til vest for Vollåsen.

 

Det er satt opp flere kilometer med slike viltgjerder langs ny E134 i Lassedalen i sommer. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestfold og Telemark