Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Byggingen av ny E134 over Meheia, fra Saggrenda i Kongsberg til Elgsjø/Rossebu i Notodden, kan bli startet alt i 2022/23.

I den nye Nasjonal Transportplan er det satt av 2,3 milliarder kroner til prosjektet - som er prioritert i den første seksårsperioden i planen.

Vegens høyeste punkt er her ved rasteplassen på Jerpetjønn. (Foto: Kjell Wold)

Det kan i beste fall bety mulig anleggsstart om halvannet til to år for 15 kilometer ny fire felts veg fra Kongsberg til Notodden i helt ny trase over Meheia.

- Prosjektet er fortsettelsen av E134 Damåsen-Saggrenda i Øvre Eiker og Kongsberg kommune som ble åpnet av samferdselsminister Knut Arild Hareide i juli 2020.-Det er gledelig å se at regjeringen nå vil prioritere utbedring av E134 mellom Notodden og Kongsberg. Når den nye vegen står ferdig om noen år vil det bli færre alvorlige ulykker, redusert reisetid og bedre/mer forutsigbar flyt i trafikken, sier prosjektleder Trude Holter i Statens vegvesen.

Reguleringsplanforslaget er snart klart for utlegging til offentlig ettersyn. Forutsatt at intensjonene i NTP følges opp i de årlige bevilgningene fra Stortinget er vi klare for å starte forberedelsene til byggefasen så snart reguleringsplanen er vedtatt.

 

 

Bakkene fra Elgsjø mot Meheia er bratte og svingete. Ny veg vil fjerne disse flaskehalsene. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken