Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

E134 Mjøndalen-Langebru sliter med høy fart og lav respekt for nedsatt fartsgrense gjennom anleggsområdet

Senkt farten for din og vår skyld, sier Anders Kristian Asdal, Ottar  Bjørnstad og Eugen Myhr.

Derfor har prosjektet kontaktet det lokale politiet for å be om hjelp til at den nedsatte fartsgrensen på 50km/t og 70 km/t på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund overholdes.

Vegen skal utvides på en om lag 7,5 kilometer lang strekning for å gi plass til midtrekkverk, vegbelysning og forbikjøringsfelt på Loesmoen.

Stor trafikk på ulykkesbelastet veg

Vegen er sterkt trafikkert i dag med nærmere 20.000 biler i årsdøgntrafikk(ÅDT). E134 er også en veldig ulykkesbelastet vegstrekning.

–Lav respekt for nedsatte fartsgrenser medfører en fare både for våre anleggsarbeidere og for trafikantene, understreker prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.

Politiet er varslet om høye hastigheter gjennom veganlegget. (Foto: Kjell Wold)

Marthinsen og Duvholt AS fra Sandefjord som er entreprenør på veganlegget opplever dette problemet på kroppen daglig.

Tenk trafikksikkerhet både for bilister og vegarbeidere

De arbeider for å gjøre vegen mer trafikksikker, men opplever arbeidsforholdene som vanskelige og skremmende med tett trafikk og høy fart tett forbi deres daglige arbeidsplass.

–Problemet begynte da anleggsarbeidene startet i august i fjor, men så ut til å bedre seg noe utover høsten da aktiviteten økte langs hele veganlegget, forteller Hedalen.

Nå har veganlegget hatt to ukers pause i juleferien, og trafikken de første dagene på nyåret tyder på at respekten for nedsatte fartsgrenser igjen er synkende. Det merker vegarbeiderne på kroppen hver dag, og det føler til utrygge arbeidsforhold.

–Vi håper økt oppmerksomhet fra politiet og trafikantene selv kan hjelpe oss å gjøre både vegtrafikken og arbeidsforholdene langs E134-strekningen tryggere. Det er i alles interesse, sier Tom Hedalen.

 

-Kjør saktere, ber anleggsleder Anders Kristian Asdal i Marthinsen og Duvholt AS og Ottar Bjørnstad og Eugen Myhr i Statens vegvesen. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken