Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det er plukket litt over ett tonn med lupiner på delstrekningen Trollerudmoen-Kobbervollane på ny E134 i Kongsberg.

tet i tett med lupiner i vegkanten
Mange synes de er pene, men lupiner er Vegvesenets skrekk i nye veganlegg. Kongsbergprosjektet er ett av mange som sliter med denne uønskede planten som sprer seg fort. (Foto: Kjell Wold)

Den fremmede, svartelistede og dermed uønskede arten er levert til forbrenning ved et avfallsanlegg. E134 Damåsen-Saggrenda i Øvre Eiker og Kongsberg ble åpnet sommeren 2020. Og dette vegprosjektet er ikke noe unntak fra regelen. Norske veganlegg sliter med å få has på svartlistede og uønskede planter.

Tar problemet på alvor

-De sprer seg fort og er vanskelig å få kontroll på spesielt i områder hvor disse plantene var i og utenfor anleggsområdet før anleggsarbeidene startet, vedgår tidligere prosjektleder på E134 i Kongsberg, Tom Hedalen. Oppryddingen langs parsellen fra Trollerudmoen og vestover mot Meheia viser i alle fall at Statens vegvesen tar problemet på alvor.

blomsterhav under flott vegbru i Saggrenda ved Kongsberg
Store mengder uønskede lupiner er nå fjernet langs Saggrenda-parsellen, blant annet her ved Saggrenda bru. (Foto: Kjell Wold)

Nå popper det opp lupiner nærmest over alt langs den nye vegen gjennom Kongsberg, spesielt på strekningen fra Myntbrua til Trollerudmoen, det vil si gjennom sentrale deler av Kongsberg.

Vanskelig å kontrollere all massetransport

-Vi vil fortsatt jobbe for å begrense spredningen av denne uønskede arten, sier Tom Hedalen. Han skjønner at mange folk synes lupiner er vakre blomster, men problemet er at der arten får fotfeste så fortrenger den andre og naturlige arter som holder til i området.  Og den sprer seg i voldsom hastighet.

lupiner i rundkjøring mellom kløver og frukttrær
Selv i denne rundkjøringa ved Kongsberg bru popper lupinene opp mellom kløver og flotte kirsebærtrær. (Foto: Kjell Wold)

Under hele anleggsperioden fra 2015 til 2020 har E134 Damåsen-Saggrenda hatt dette på agendaen. Men på et veganlegg over nesten 15 kilometer og med mange entreprenører og underentreprenører i virksomhet har det vært vanskelig til enhver tid å kontrollere all massetransport ut og inn av anlegget.

mange lupiner i denne veggrøfta, fargerike , men uønskede blomster
Langs Gomsrudvegen har lupinene spredt seg i rekordfart. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken