Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Bil nummer 10 millioner passerte gjennom bomstasjonene på E134 i Kongsberg tirsdag (12/4) i påskeuka.

Bomstasjon på Damåsen utenfor Kongsberg
Økende trafikk gjennom E134-bommene på Kongsberg. tirsdag 12/4 i påskeuka passerte bil nummer 10 millioner gjennom byen. Foto: Kjell Wold

Trafikken på de to bomvegene i Buskerud, E134 Damåsen-Saggrenda og rv 7 Sokna-Ørgenvika, har vært jevnt økende så langt i år.

Trafikken gjennom bomstasjonene på Kongsberg økte med hele 14,1 prosent i mars 2022, mens økningen i årets første tre måneder ligger 7,1 prosent over fjorårets første kvartal. I 2021 var årsdøgntrafikken (ÅDT) gjennom E134 i Kongsberg på 15.361 biler, mens ÅDT i første kvartal 2022 ligger på 14.135. Det tallet er nesten 1000 høyere enn for samme kvartal i fjor.

Nedbetalt flere år tidligere

Trafikken på rv. 7 Sokna-Ørgenvika viser også en jevn stigning. Trafikkveksten i mars 2022 var på 5,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Veksten i første kvartal 2022 lå 4,1 prosent over fjorårets tre første måneder.

I 2021 var årsdøgntrafikken på rv. 7 gjennom Ørgenviktunnelen 3764 biler. Første kvartal i år ligger ÅDT på 3719 biler. Sokna-Ørgenvika ble åpnet sommeren 2014 og skulle dermed etter planen være nedbetalt i 2029. Men med fortsatt jevn trafikkøkning som til nå kan bompengeprosjektet mellom Ringerike og Krødsherad være nedbetalt nærmere tre år tidligere.

Aktuelt for fylke(r): Viken