Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbedringstiltak ved Trollvann brøytestasjon, som vil øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten langs E10 over Bjørnfjell.

Reguleringsplanen skal legge til rette for oppstillingsfelt for biler ved Trollvann brøytestasjon, for å bedre fremkommeligheten forbi ventekø ved kolonnekjøring.

Planen skal også legge til rette for snuplass for brøytebil inne på Trollvann brøytestasjon slik at brøytebil kan kjøre inn og snu før retur over fjellet.

Planområde E10 Trollvann.
Planområde E10 Trollvann. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vei:
E10
Fase:
Planfase
Kommuner:
Narvik
Fylker:
Nordland
Lengde:
350 meter
Finansiering:
Stat

E10 Trollvann Brøytestasjon © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Knut Å. Hågensen

Prosjektleder
Telefon:
99 24 23 85
E-post:

Sist oppdatert: