Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Regjeringen la 5. april 2017 frem Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018–2029. I dette forslaget er ikke E134 Bakka–Solheim omtalt eller prioritert.

NTP skal fastsettes av Stortinget før sommeren 2017.

Dersom ikke Stortinget endrer Regjeringens innstilling vil det ikke bli utbygging eller videre planlegging av strekningen de nærmeste årene.

Aktuelt for fylke(r): Rogaland, Vestland