Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesens anbefaling betyr at kommunene har to reelle valg når linje skal velges for ny E134 mellom Lier og Asker.

Forslag til kommunedelplan med KU for E134 Dagslett-E18 er nå sendt til kommunene for førstegangsbehandling.

Anbefalingen er som følger: Statens vegvesen foretrekker Vitbank over-alternativ. Statens vegvesen aksepterer Viker-alternativ.

Kart med korridorer
Lier kan få det som de ønsker, Vikeralternativet er et av alternativene Statens vegvesen kan akseptere. Foto: Kartillustrasjon Michelle Gigi Stoltenberg

Statens vegvesen fraråder, Huseby- over og har innsigelser til Jensvoll- over, Jensvoll under, Vitbank under og Huseby under. Det henviser til Jensvoll, Vitbank og Husebylinja som har en variant over og en variant under jernbane og fylkesveg 282.

Kommunedelplanen består av planbeskrivelse med Statens vegvesen sin anbefaling, bestemmelser og plankart for de to alternativene Vitbank over og Viker. I tillegg er det vedlagt fagrapporter og tegningshefte.

Gjennom førstegangsbehandlingen skal politikerne bestemme i Asker og Lier om planen kan legges ut på høring.

Når planen legges ut på høring kan alle som vil uttale seg til planmaterialet. Høringen annonseres gjennom ulike kanaler slik at alle skal få det med seg. Under høringen vil vi også gjennomføre ulike former for møter hvor planen blir presentert.

Etter høringen skal alle innspill behandles, og prosjektet vurderer om det skal gjøres endringer i planen. Deretter sendes planen til kommunene for annengangsbehandling og vedtak, hvor planmyndighet må velge hvilket alternativ de ønsker å vedta.

Viker i bunnen av Lierbakkene
Viker i bunnen av Lierbakkene. (Foto: Kjell Wold) Foto: Kjell Wold
Aktuelt for fylke(r): Viken