Nå tar E134 Dagslett-E18 regien selv

— Prosjektgruppen for Reguleringsplanen for E134 Dagslett-E18 i Lier og Asker tar regien selv og posisjonerer seg til vårens NTP.

Fem konsulenter vil ha E134-oppdrag

— Fem konsulentselskaper kjemper om oppdraget med detaljreguleringsplanen for E134 Dagslett–E18 i Lier og Asker: Cowi, Norconsult, Rambøll, Sweco og Vianova.